informacja i rejestracja tel. 62 766 49 66

Basen rekreacyjno - rehabilitacyjny

Aby zajęcia na basenie były przyjemne a zarazem efektywne, ważne są: warunki jakie panują na basenie, osoba instruktora, sprzęt, muzyka itp.

Dlatego zapewniamy naszym klientom:

- kameralne warunki- brak namterenie basenu osób postronnych, grupy maksymalnie 12 osobowe, możliwość kontaktu rodziców/opiekunów z młodszymi uczestnikami zajęć a z najmłodszymi czynny udział w zajęciach.

- rozmiar basenu- korzystne wymiary (12m*7m*120cm) basenu wyróżniają nas spośród innych basenów. Zaletą są poręcze przymocowane wzdłuż basenu jak i sama głębokość wody idealna do nauki pływania jak i zajęć aquaerobiku. Temperatura wody ok 28-31°

Do zajęć oferujemy przyrządy wypornościowe tj. makarony, deski, bituminki,pasy wypornościowe dla dzieci i starszych, hantle, piłki, krążki do nurkowania, rękawki i kijki.

Kursy nauki pływania prowadzą doświadczeni instruktorzy. Oferujemy szeroki wybór dni i godzin, dogodnych dla klientów. Na tą chwilę zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty; planujemy uruchomić również niedzielę. 

 

Oferujemy zajęcia: nauka pływania, aquaerobic, rehabilitacja w basenie. 

Wszelkie informacje dla zainteresowanych dostępne pod nr tel: 730 506 586 

Regulamin Basenu

PRZEPISY OGÓLNE

 1. BASEN JEST OBIEKTEM OGÓLNIE DOSTĘPNYM.

 2. BASEN JEST WŁASNOŚCIĄ SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ KONSYLIUM.

 3. GODZINY OTWARCIA BASENU DOSTĘPNE W REJESTRACJI KONSYLIUM.

 4. CZAS ZAJĘĆ NA BASENIE WYNOSI 45 MIN.

 5. WSTĘP NA BASEN ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KARNETU(WSZYSTKIE ZAJĘCIA GRUPOWE) LUB OPŁATY ZA JEDNORAZOWE WEJŚCIE WYKUPIONE W REJESTRACJI KONSYLIUM.

 6. KARNET NALEŻY WYKUPIĆ CO NAJMNIEJ 5 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ GRUPOWYCH.

 7. KLUCZE DO SZATNI WYDANE ZOSTAJĄ PO POZOSTAWIENIU W REJESTRACJI KONSYLIUM KARNETU LUB KAUCJI (DOKUMENT LUB 25,00 ZŁ.).

 8. ZA ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE KLUCZY, UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY ZAPŁACIĆ 25,00 ZŁ.

 9. ZAJĘCIA NA BASENIE ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 12 OSÓB LUB WG USTALONEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ:

                   AQUA AEROBIK – GRUPY 10-12 OSÓB

                   NAUKA PŁYWANIA – GRUPA 10-12 OSÓB

                   REHABILITACJA – GRUPA 10-12 OSÓB

 1. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BASENU BĘDĄ USUWANE Z OBIEKTU BEZ ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW WSTĘPU

 2. OSOBA, KTÓRA DOPROWADZI DO ZANIECZYSZCZENIA WODY W BASENIE PONOSI KOSZTY WYMIANY WODY.

 3. KIEROWNICTWO BASENU NIE ODPOWIADA ZA:

- KRADZIEŻE NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM PRZY BASENIE,

- PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE W SZATNI LUB SZAFKACH NA GARDEROBĘ,

- USZKODZENIA CIAŁA I WYPADKI WYNIKAJĄCE Z

- NARUSZENIA REGULAMINU,

 1. NA TERENIE BASENU MAJĄ PRAWO PRZEBYWAĆ:

- GRUPY SZKOLENIOWE WEDŁUG ROZKŁADU ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH POD NADZOREM INSTRUKTORA,

- GRUPY REHABILITACYJNE WEDŁUG ROZKŁADU ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH POD NADZOREM MGR REHABILITACJI,

- UCZĄCY SIĘ PŁYWAĆ POD OPIEKĄ OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA (POSIADAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA) BĄDŹ RATOWNIKA,

- OSOBY INDYWIDUALNIE – PŁYWANIE REKREACYJNE W GODZINACH WOLNYCH OD REZERWACJI, WEDŁUG

PLANU WYKORZYSTANIA BASENU

(DOSTĘPNY W REJESTRACJI KONSYLIUM),

- DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA OBOWIĄZANE SĄ DO

ZABEZPIECZENIA PIELUCHO-MAJTKAMI (ZAKUP WŁASNY),

 1. NA TEREN BASENU NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY:

- KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,

- Z OTWARTYMI RANAMI I STANAMI ZAPALNYMI SKÓRY,

- Z OZNAKAMI CHORÓB STWARZAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWO UTONIĘCIA,

- KTÓRYCH ZACHOWANIE STANOWI ZAGROŻENIE DLA INNYCH UCZESTNIKÓW I PRACOWNIKÓW BASENU,

- KTÓRYCH STAN HIGIENY ODBIEGA OD OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM.

- DZIECI DO LAT 3 BEZ ZABEZPIECZENIA W PIELUCHO-MAJTKI.

 1. ZA OPUSZCZONE ZAJĘCIA NIE PRZYSŁUGUJE:

- ZWROT KOSZTÓW,

- ODROBIENIE OPUSZCZONYCH ZAJĘĆ,

 

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU

 

 1. GRUPY ZORGANIZOWANE, POZOSTAJĄ POD KONTROLĄ SWOICH OPIEKUNÓW ZARÓWNO W SZATNI JAK I NA BASENIE.

 2. INSTRUKTOR ORAZ RATOWNIK PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODOPIECZNYCH NA PŁYWALNI.

 3. BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO SZATNI OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA ZASTĘPCZE (TYPU KLAPKI).

 4. KĄPIĄCYCH OBOWIĄZUJE CZYSTY STRÓJ KĄPIELOWY.

 5. PRZED WEJŚCIEM NA BASEN OSOBA POWINNA BEZWZGLĘDNIE SPŁUKAĆ CIAŁO POD NATRYSKIEM PRZY

          UŻYCIU ŚRODKA MYJĄCEGO.

 1. PRZED WEJŚCIEM NA BASEN NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZDJĄĆ BIŻUTERIĘ I SZKLANE OKULARY.

 2. ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ ICH

          OPIEKUNOWIE.

 1. OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT LUB URZĄDZENIA NA TERENIE BASENU PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WYRZĄDZONE SZKODY.

 2. ZDARZENIA ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU I ŻYCIU ORAZ BEZPIECZEŃSTWU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE RATOWNIKOWI PROWADZĄCEMU GRUPĘ LUB PRACOWNIKOWI REJESTRACJI KONSYLIUM.

 3. OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA MOGĄ WCHODZIĆ NA BASEN TYLKO W STROJU DO ĆWICZEŃ I GUMOWYCH KLAPKACH.

 4. NA SYGNAŁ OZNACZAJĄCY KONIEC ZAJĘĆ ĆWICZĄCY POWINNI OPUŚCIĆ NIECKĘ PŁYWALNI.

 5. GRUPY KORZYSTAJĄCE Z BASENU POWINNY PO ZAJĘCIACH ZŁOŻYĆ W WYZNACZONYCH MIEJSCACH SPRZĘT PŁYWACKI I RATOWNICZY.

 6. GRUPY I OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PŁYWALI UPOWAŻNIONE SĄ DO KORZYSTANIA Z SZATNI NA 10 MIN PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ. PO ZAJĘCIACH I CZYNNOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA (MYCIE, PRZEBIERANIE) NALEŻY NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ SZATNIE.

 7. OBUWIE ZEWNĘTRZNE ZAKŁADANE JEST PONOWNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYJŚCIEM Z SZATNI.

 8. OSOBA WYCHODZĄCA Z SZATNI ZOBOWIĄZANA JEST OPRÓŻNIĆ SWOJĄ SZAFKĘ, ZAMKNĄĆ JĄ, A NASTĘPNIE PRZEJŚĆ DO REJESTRACJI CELEM ODDANIA KLUCZY OD SZAFKI BASENOWEJ I ODBIORU KARNETU LUB KAUCJI.

 

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI

 

 1. NA TERENIE BASENU ZABRANIA SIĘ BEZWZGLĘDNIE:

- WSTĘPU NA PŁYWALNIE W STROJU INNYM NIŻ KĄPIELOWY,

- WNOSZENIA NA OBIEKT SZKLANYCH NACZYŃ,

- BIEGANIA W POMIESZCZENIACH PRZEBIERALNI ORAZ NA PŁYWALNI,

- WSTĘPU OSOBOM POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

- SPRZEDAWANIA, WNOSZENIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH LUB ŚRODKÓW NA TERENIE          PŁYWALNI,

- PALENIA PAPIEROSÓW,

- POWODOWANIA SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWNIKÓW BASENU.

- ŻUCIA GUMY W TRAKCIE KORZYSTANIA Z BASENU,

- ZAŁATWIANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH W WODZIE,

- WPROWADZANIA PSÓW, KOTÓW I INNYCH ZWIERZĄT,

- ZAŚMIECANIA I NISZCZENIA MIENIA BASENU,

- WSKAKIWANIA DO WODY Z BRZEGÓW BASENU,

 

SKARGI I WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W REJESTRACJI KONSYLIUM

 

 1. KSIĄŻKA SKARG I WNIOSKÓW DOSTĘPNA JEST W REJESTRACJI KONSYLIUM

 

KORZYSTANIE Z BASENU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU BASENU

 

 

DSC05667.JPG
DSC05668.JPG
DSC05673.JPG

 

 

 

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna. X